Google-тэсты (беларуская мова)

10 клас
Асаблівасці вымаўлення гукаў і іх спалучэнняў 
Правапіс літар у (складовае) і ў (нескладовае)
 


Правапіс літар і, ы, й пасля прыставак і ў складаных словах

Правапіс мяккага знака і апострафа
Амонімы і мнагазначныя словыПрыметнік

Прыназоўнік як службовая часціна мовы
 
11 клас

Словазлучэнне

ЗваротакАднародныя члены сказа

Адасобленыя члены сказа

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай  

 Адасобленыя члены сказа

 Складаназлучаныя сказы

 Бяззлучнікавыя складаныя сказы


Складаныя сказы з рознымі відамі частак
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.