Сэрвісы Web 2.0 на ўроках мовы і літаратуры

Успомні правапіс галосных а, о, э, ы. Выканай заданне.

Успомні правапіс галосных е, я. Выканай заданне.

Успомні, як пішуцца галосныя а, о ў складаных словах. Рашы заданне.Успомні правапіс у - ў. Рашы заданні.


Успомні, што такое лексічнае значэнне слова. Рашы тэст.

Успомні, чым адрозніваюцца амонімы ад мнагазначных слоў. Выканай заданне.

Успомні пра віды сувязі слоў у словазлучэнні. Рашы заданне.

Успомні пра віды падпарадкавання частак у складаназалежных сказах. Выканай тэст.

Успомні, як пішуцца складаныя прыметнікі. Выканай заданне.Успомні байку Кандрата Крапівы "Ганарысты парсюк". Замест пропускаў запішыце адпаведныя словы.

Паглядзі кінастужку па аповесці Уладзіміра Караткевіча "Дзікае паляванне караля Стаха", выканай заданне.

Пазнаёмся з жыццёвым і творчым шляхам Івана Шамякіна. Рашы заданні.


Прачытай раман Івана Шамякіна "Сэрца на далоні". Разгадай крыжаванку. Пазнаёмцеся з біяграфічнымі звесткамі Васіля Быкава.  

Прачытайце аповесць Васіля Быкава "Знак бяды".  

Размяркуйце творы на 4 групы

Пазнаёмся з біяграфічнымі звесткамі пра Яўгенію Янішчыц. Расстаўце факты з біяграфіі паэтэсы ў храналагічным парадку.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.